קול קורא לפיילוט משתמשים ל - Easy Stroll מחבר עגלת ילדים לכיסא גלגלים