אוניברסיטת תל אביב - החוג לריפוי בעיסוק 

 

 

מאפייןערך
שם מלאאוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לרפואה - החוג לריפוי בעיסוק 
כתובת אינטרנטלחץ כאן
טלפון03-6409104 
כתובתאוניברסיטת ת"א, רמת-אביב, תל-אביב 
כתובת אתר "עתיד"