אשל 

 

 

מאפייןערך
שם מלאאשל - האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל 
כתובת אינטרנטלחץ כאן
טלפון02-6557128 
פקס02-5662716 
כתובתגבעת הג'וינט, ת.ד. 3489, ירושלים 91034 

תיאור הארגון

אשל היא עמותה ללא מטרות רווח שנוסדה בשנת 1969 על-ידי הג'וינט בשיתוף עם ממשלת ישראל ונתמכת על ידם.

.

מהות השירות (תחומי פעילות ותחומי ייעוץ)

יצירת תשתית איתנה ומתחדשת של תכניות ושירותים לאוכלוסייה המבוגרת בישראל באמצעות תכנון ופיתוח ברמה הלאומית, האזורית והקהילתית של מסגרות ושירותים מקוריים, חדשים, חדשניים ומצוינים. במקביל - הרחבה שיטתית ושיפור מתמיד של השירותים הקיימים לאוכלוסייה המבוגרת, טיפוחם והעלאת רמתם ואיכותם.
אשל פועלת ברוח ובמסורת של עיקרון יסוד של ארגון הג'וינט העולמי ושלוחתו בישראל: תכנון בתיאום ובשותפות עם הממשלה, עם ג'וינט-מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה, עם ארגונים ממלכתיים, מקומיים, פרטיים והתנדבותיים, מתוך כוונה מוצהרת להבטיח את ריכוז המאמצים ואיגום המשאבים, וליצירת השפעה מעשית רב-מערכתית לרווחת ציבור הזקנים בישראל.

.

דרכי הפעולה

פיתוח התכניות והשירותים עשיר ומקיף את כל ההיבטים הנוגעים לזקנה ונועד לענות על מגוון הצרכים של האוכלוסייה המבוגרת בישראל.
תחומי הפעילות של אשל כוללים שירותים מוסדיים; שירותים קהילתיים; דיור; השתלמות והכשרה לאנשי מקצוע, למתנדבים ולבעלי תפקידים בתחום השירותים לזקנים ברחבי הארץ; קידום בריאות ומניעת מחלות באמצעות תכניות לפעילות גופנית, מערכת הסברה למניעת נפילות, הדרכה לאכילה נבונה, בדיקות סינון של ראייה ושמיעה, תכניות לבריאות הפה והשיניים, מרכזים לשיפור תפקוד הסוגרים, מרכזים לייעוץ תרופתי; תכנון, מחקר, פיתוח מידע וטכנולוגיה; תקשורת, הוצאה לאור ופרסומים.