חגורת אגן לכסא רחצה

הגדל
חגורת אגן לכסא רחצה
חגורת אגן לכסא רחצה עשויה מספוג פלציב וניילון.
חגורת חזה רחבה לכסא רחצה

הגדל
חגורת חזה רחבה לכסא רחצה
חגורת חזה רחבה לכסא רחצה, עשויה מסקאי וריפוד קשיח.