צנתר

הגדל
Actreen - צנתרים מסוככים לצנתור עצמי לסרוגין
צנתרים מסוככים מוכנים לשימוש לצנתור עצמי לסרוגין
יורושילד

הגדל
יורו שילד - Uroshield - מניעת זיהומים בקטטר
מכשיר המיועד למניעת זיהומים והורדת כאבים הנובעים משימוש בקטטר באמצעות שליחת גלי קול - אולטרסאונד נמוך עוצמה המונע הידבקות חיידקים ומזהמים על הקטטר. מורכב משני חלקים: מכשיר שמייצר את גלי הקול וקליפ שנמצא על הקטטר ומעביר את גלי הקול.