המוגלובין-מכשיר ביתי למדידה עצמית

הגדל
המוגלובין-מכשיר ביתי למדידה עצמית
מד המוגלובין נייד- STAT-Site M Hgb אשר מאפשר ללמוד מהם ערכי המוגלובין בדם בכל עת. פועל באמצעות סוללה, מוליך ומכוון את המשתמש בצורה גראפית, לאורך הבדיקה, מכיל ושומר את פרטי תוצאות ערכי ההמוגלובין האחרונים לצורך מעקב.