בריאות 

 
 כאן ניתן למצוא עזרים המקלים על השימוש בתרופות הכוללים כלים שונים לארגון תרופות ולתזכורת, חציית וריסוק כדורים, עזרים לטיפות עיניים, עזרים למדידה ומדי לחץ דם, מדי חום, מד סוכר, עזרים לפתיחת קופסאת תרופות. האביזרים מתאימים לשימושם של אנשים עם מוגבלויות, קשישים וילדים.