מערכת להפקת צלילי דיבור.

הגדל
Cooper Rand
מערכת להפקת צלילי דיבור לאנשים פגועי וכרותי מיתרי הקול.למכשיר צינורית פלסטיק המוכנסת לחלל הפה ובאמצעות תנועות הפה, הגרון, הלשון והשפתים מפיקה המערכת את צלילי הדיבור. ניתן לכוונן את עוצמת ההגברה והצלילים בהתאם למשתמש.
מערכת להגברת קול חלש המורכב מיחידה ומיקרופון.

הגדל
מערכת הגברה ECEN EP -100
מערכת להגברת קול חלש כתוצאה מחולשה במיתרי הקול או צרידות. מורכבת מיחידה הנישאת על הגוף ואליה מחוברת מערכת ראש עם מיקרופון.