מתקן לסחיטת סמרטוט

הגדל
מתקן לסחיטת סמרטוט
עגלת שרות על גלגלים עליה מונח הדלי. סמרטוט הרצפה מועבר דרך טבעת ונתלה על וו הנמצא בראש המתקן. בראש המתקן ידית המאפשרת סחיטת הסמרטוט. יצוב עגלת השרות מתבצע על ידי הנחת הרגל במגרעת תחת בסיס העגלה.