מד נוזלים מצפצף ורוטט

הגדל
מד נוזלים מצפצף ורוטט
מד נוזלים המונח על כוס וברגע שהמים מגיעים לגובה הרצוי, מושמע צפצוף ומופעל רטט
מד גובה מים קטן בצבע צהוב, בעל פין ארוך שניתן להנחה על דפנות הכוס ומתריע.

הגדל
Sensa Cup Lever Indicator
מד גובה מים לכבדי ראייה, בעל חייש למדידת גובה המים. המד מולבש על שפת כוס או מיכל בגדלים שונים. משוב קולי נשמע למספר שניות כשהנוזל מגיע לגובה של 1.5 ס"מ מהתחתית ושוב כשהנוזל מגיע ל-1.5 ס"מ מהקצה.
מד גובה מים צהוב המונח על דפנות הכוס ומתריע כאשר המים מגיעים לגובה הרצוי.

הגדל
מד נוזלים
מד גובה מים שמשמיע קול כשהמים מגיעים לגובה הרצוי. מכיל זוג חיישנים ארוך וקצר המצופים פלסטיק ומחוברים לצילינדר פלסטיק. החיישנים מולבשים על שפת הספל כשזוג החיישנים הנמוך יותר משמיע צליל ומסמן שהכוס כמעט מלאה והחיישן הגבוה יותר משמיע צליל שונה לסמן שהכוס מלאה.