מנורת מלח

הגדל
מנורת מלח לבית להקלה במגוון בעיות נשימה
גבישי המלח של המנורה פולטים רסס דק של מלח, נתרן כלורי, ברום ועוד. האוויר הסטרילי סביב מנורת המלח רווי ביונים שליליים ונקי מחיידקים. בתוך גביש המלח מותקנת נורה המפיצה אור רך ופולטת חום שגורם לגביש לפלוט רסס דק של מלח לחלל האוויר.