Fisiotek HP2 מכשיר אימון פסיבי

164937
הגדל
Fisiotek HP2 מכשיר אימון פסיבי
מכשיר אימון פסיבי לגפה העליונה, המאפשר הנעה של כל מפרק בישיבה או בשכיבה. כולל תכנות מהירות התנועה, זמן העבודה, הגדלת תנועה אוטומטית, השהיה וחימום המותאם על פי הישגי המשתמש באימון הקודם. המכשיר מקובע על בסיס נייד ומתכוונן.
Fisiotek LT מכשיר אימון פסיבי

164938
הגדל
Fisiotek LT מכשיר אימון פסיבי
מכשיר אימון פסיבי נייד להנעת הכתף, בתנועות הרמה וסיבוב בישיבה ושכיבה, וקירוב והרחקה בישיבה. ניתן לתכנת את המהירות וטווח התנועה. מתאים לשימוש גם עם סוללות.
Fisiotek 2000GS מכשיר אימון פסיבי

164939
הגדל
Fisiotek 2000GS מכשיר אימון פסיבי
מכשיר אימון פסיבי לברך ולירך. פונקציות המכשיר כוללות שליטה בכוח ומשך זמן האימון, שליטה במהירות בזמן הכיפוף והיישור, הגדלת תנועה אוטומטית של מידת הכיפוף והיישור של המפרק והפסקה בעת כיפוף ויישור המפרק.
Fisiotek 2000TS מכשיר אימון פסיבי

164941
הגדל
Fisiotek 2000TS מכשיר אימון פסיבי
מכשיר אימון פסיבי לברך, ירך וקרסול. פונקציות המכשיר כוללות: שליטה בכוח ומשך זמן האימון, שליטה במהירות בזמן הכיפוף והיישור, הגדלת תנועה אוטומטית של מידת הכיפוף והיישור של המפרק והפסקה בעת כיפוף ויישור המפרק.
Fisiotek 2000T מכשיר אימון פסיבי

164942
הגדל
Fisiotek 2000T מכשיר אימון פסיבי
מכשיר אימון פסיבי לברך, ירך וקרסול. פונקציות המכשיר כוללות שליטה בכוח ומשך זמן האימון, שליטה במהירות בזמן הכיפוף והיישור, הגדלת תנועה אוטומטית של מידת הכיפוף והיישור של המפרק והפסקה בעת כיפוף ויישור המפרק.
Fisiotek 2000E מכשיר אימון פסיבי

164943
הגדל
Fisiotek 2000E מכשיר אימון פסיבי
מכשיר אימון פסיבי לברך ולירך. פונקציות המכשיר כוללות שליטה במהירות, בכוח ובמשך זמן האימון והפסקה בעת כיפוף המפרק.
Fisiotek 2000N מכשיר אימון פסיבי

164944
הגדל
Fisiotek 2000N מכשיר אימון פסיבי
מכשיר אימון פסיבי לברך ולירך. פונקציות המכשיר כוללות שליטה במהירות, בכוח ובמשך זמן האימון והפסקה בעת כיפוף המפרק. ניתן להוסיף למכשיר אביזר להארכת מידת האורך ומעלות הכיפוף בברך.
מכשיר לרגליים - TAD

הגדל
מכשיר לרגליים - TAD
מכשיר אקטיבי לרגליים תוצרת חברת TAD גרמניה, בעל מנגנון נגד ספסטיות, טיימר של 5,10.30 דקות או ללא הגבלת זמן, בחירת כוון הסיבוב, דסקי הגנה המונעים מהבגדים להסתבך, פעולה שקטה ורציפה, כולל בולם זעזועים.