מכשיר HIGH-VOLT   דו-ערוצי

הגדל
EGXtra High-Voltage Pulsed Galvanic
מכשיר HIGH-VOLT דו-ערוצי, כולל ערכת נשיאה.
מכשיר HIGH-VOLT   דו-ערוצי

הגדל
GV350 High-Volt Stimulator
מכשיר HIGH-VOLT דו-ערוצי, אפשרות גירוי קבועה או משתנה.