סנוזלן

הגדל
ערכת סנוזלן ניידת - Sensokit
SensoKit - דגם חזיתי למטופלים היושבים בכיסאות.
ערכת סנוזלן  sensoside

הגדל
ערכת סנוזלן ניידת - SensoSide
SensoSide - דגם צידי, למטופלים המרותקים למיטתם.