אופניים לילדים, עם שני גלגלי עזר מייצבים

הגדל
CROSS 14"
אופניים לילדים, עם שני גלגלי עזר מייצבים. אפשרות לתמיכות שונות בהתאם לצורך.