(Standard Wheelchairs) בסיסיים 

 
כאן ניתן למצוא כסאות גלגלים המיועדים לאנשים עם מוגבלות תנועה. כסאות גלגלים אלו בעלי גלגלי הנעה אחוריים גדולים, חישוקי הנעה וידיות דחיפה לשימוש על ידי מלווה. משקלם 17 ק"ג ומעלה. בעלי מספר מידות קבועות ומאפיינים בסיסיים. לחלקם ישנה אפשרות הטייה גב או מושב ולחלקם אין אפשרות הטייה.