מפוחון עזר להקלת הנשימה

הגדל
מפוחון עזר להקלת הנשימה
מפוחון המיועד להזרים אוויר באופן פעיל אל חלל המסכה. המפוחון מתחבר ישירות אל המסנן ומזרים דרכו אוויר אל חלל המסכה. המפוחון תוכנן להשתלב על כל מסנן ומסכה תקנית המסופקת ע"י רשויות המדינה ופיקוד העורף.