מוקדי מצוקה ומערכות איתור 

 

כאן ניתן למצוא אמצעים שונים המיועדים לקריאה לעזרה ולאיתור אנשים בשעת הצורך. ניתן למצוא אביזרים כגון פעמון מצוקה, לחצן מצוקה, פעמון דלת , מכשירי איתור ואזעקה וכן מוקדי מצוקה ואבטחה המספקים מענה לקריאת הלקוח.