חיישן אש

הגדל
FIRESENS - חיישן אש
חיישן אש שתפקידו למנוע אספקה של גז ממרכזית הגז (צובר / מכלים) במקרה של שריפה (100 מעלות צלזיוס). החיישן עמיד בטמפרטורה של עד 925 מעלות צלזיוס למשך 60 דקות לפחות. לחץ עבודה עד 5 בר.

הגדל
GD-201 גלאי גז דגם
גלאי גז המגלה ריכוזי גז בישול ומפעיל אזעקה ונורית אזהרה תוך 20 שניות.
ברז גז חשמלי

הגדל
ברז גז חשמלי
ברז גז חשמלי אשר סוגר את אספקת הגז בעת דליפה. מתח חשמל 220V, מתאים ללחץ עד 6 בר, מתאים לחיבור לגלאי גז / רכזות, מתאים לחיבור חשמל: כאשר מתח החשמל "נופל" / נסגר באופן יזום ברז יפסיק את זרימת הגז, כאשר ברז הגז מחובר לגלאי, הגלאי יתריע ובו זמנית הברז גז יסגור את אספקת הגז.
ברז גז חשמלי אוטומטי דגם ODE

הגדל
ברז גז חשמלי אוטומטי דגם ODE
ברז גז חשמלי אשר סוגר את אספקת הגז בעת דליפה. תכונות הגלאי: מתח 220V , מידת הגנה IP54 - מוגן התזת מים, לחץ עבודה עד 17 בר, עמידות גבוהה עד 95% לחות, עמידות בתנאי טמפרטורה של עד 55 מעלות צלזיוס, מיועד לגז גפ"מ וגז טבעי, אורך חיים>5 שנים.
חגז

הגדל
חגז
שעון גז מכני המופעל ע''י קפיץ ומהווה מעין טיימר של גז, המאפשר להזרים גז למשך זמן קבוע מראש בצורה פשוטה ובטוחה. יש לקצוב את זמן הפעולה, כעבור אותו זמן, ה'חגז' מפסיק את זרימת הגז ומכבה את הלהבה.
מערכת "קיט 3 " גלאי גז וחיישן אש

הגדל
מערכת "קיט 3 " גלאי גז וחיישן אש
קיט 3 מורכב משלושה אביזרים עיקריים: 1. ברז גז חשמלי - מנתק את אספקת הגז בעת גילוי דליפת גז, 2. גלאי גז מקצועי - מתריע קולית וויזואלית ובנוסף מפקד על ברז הגז החשמלי לנתק את הגז בעת גילוי דליפת גז, 3. חיישן אש FIRESENSE - מנטרל את אספקת הגז בעת שריפה מכל סיבה שהיא (התלקחות אש ממכשירי גז,קצר חשמלי,דליפת גז ועוד...)