Molift Handyswing Floor – דיסק מסתובב לריצפה
דיסק מסתובב המסייע במעבר ממצב ישיבה אחד למצב ישיבה אחר באמצעות סיבוב המשתמש על הדיסק.
דיסק מסתובב המסייע בבמעבר

הגדל
Molift Handyswing Seat - דיסק מסתובב להושבה
דיסק מסתובב המסייע בבמעבר ממנח שכיבה למנח ישיבה על קצה המיטה.

הגדל
מושב סב
מושב המסתובב 360 מעלות. קוטר 40 ס"מ. מגיע בריפוד בד או סקאי במגוון צבעים ודוגמאות.

הגדל
משטח מסתובב לישיבה - Turn Table soft
משטח בד כפול עגול המאפשר סיבוב המטופל במצב ישיבה.
יריעה עגולה ומסתובבת מחומר מונע החלקה

הגדל
סדין עגול מסתובב 270034
יריעה עגולה ומסתובבת מחומר מונע החלקה, המסייעת ברוטציות.
יריעה עגולה ומסתובבת מחומר מונע החלקה

הגדל
סדין עגול מסתובב 270035
יריעה עגולה ומסתובבת מחומר מונע החלקה, המסייעת ברוטציות.
יריעה עגולה ומסתובבת מחומר מונע החלקה

הגדל
סדין עגול מסתובב 270072
יריעה עגולה ומסתובבת מחומר מונע החלקה, המסייעת ברוטציות.
יריעה עגולה ומסתובבת מחומר מונע החלקה

הגדל
סדין עגול מסתובב 30 ס"מ.
יריעה עגולה ומסתובבת מחומר מונע החלקה, המסייעת ברוטציות.
יריעה עגולה ומסתובבת מחומר מונע החלקה

הגדל
סדין עגול מסתובב 38 ס"מ.
יריעה עגולה ומסתובבת מחומר מונע החלקה, המסייעת ברוטציות.