שרותים כימיים
שרותים כימיים הניתנים לריקון לאחר מספר פעמים של שימוש, ניתנים להרכבה ולהסרה מהרכב ע"י מנגנון מכני.