מערכת ניווט לוויני
ציוד לניווט לשם התמצאות בדרך הכוללת מפות דרכים והנחיות קוליות שעובד ע"י רשתות התקשורת השונות או ע"י קשר מול הלווין.