חיישני רוורס + מראת הפלא הדיגיטאלית
סנסור מיוחד המודד את מרחק הרכב מגורמים הנמצאים מאחור ומתריע על ידי ציפצוף מתחזק כאשר המרחק מהגורמים הולך וקטן.
מערכת נסיעה לאחור הכוללת חיישני רוורס + צג דיגיטאלי
סנסור מיוחד המודד את מרחק הרכב מגורמים הנמצאים מאחור ומתריע על ידי ציפצוף מתחזק כאשר המרחק מהגורמים הולך וקטן.