הגדל
Four Point Belt for Rear Seats
חגורות מותן וצד מיועדת לספסל אחורי ברכב עם מנגנון אוטומטי מעוגנת ב- 4 נקודות.

הגדל
Three Point Belt for Front Seats
חגורות מותן וצד אוטומטיות מיועדות לספסל קדמי ברכב מעוגות בשלוש נקודות.

הגדל
Three Point Belt for Rear Seats
חגורות מותן וצד מיועדות לספסל אחורי ברכב בעלות מנגנון אוטומטי מעוגנות בשלוש נקודות.

הגדל
Three Point Static Belt for Front Seats
חגורות מותן וצד המיועדת לקדמת הרכב ללא מנגנון אוטומטי.

הגדל
Three Point Static Belt for Rear Seats
חגורות מותן וצד מיועדות לספסל אחורי ברכב ללא מנגנון אוטומטי.

הגדל
Two Point Lap Belt
חגורה מותן המקבעת באזור האגן לכיסא הרכב. מיועדת לספסל האחורי של הרכב.