הגדל
QRT-Max
מערכת חגורות מתכווננת לקיבוע כסא גלגלים ברכב.

הגדל
חגורות - QRT-Standard/Automatic
מערכת חגורות מתכווננת באופן ידני או אוטומטי, לקיבוע כסא גלגלים ברכב.
נועל חשמלי לכיסא גלגלים

הגדל
נועל חשמלי לכיסא גלגלים
מתקן חשמלי המעגן אליו את כסא הגלגלים ומונע את תזוזתו בשעת הנסיעה. הפעלת הנועל ושחרורו נעשים באופן חשמלי. המערכת כוללת יחידת התראה חכמה שמתריעה כאשר הנהג לא נעול היטב או כאשר ישנו כשל במערכת הנעילה .
רצועות עיגון כיסא גלגלים לרצפת הרכב

הגדל
רצועות עיגון כיסא גלגלים לרצפת הרכב
רצועות עיגון כ"ג לרצפת הרכב מתחברות בעזרת חיבורים מהירים לשלדת כסא הגלגלים, מקבעות את כיסא הגלגלים לרצפת הרכב, ומונעות תזוזה של כיסא הגלגלים במהלך הנסיעה