הגדל
נועל חשמלי
מנגנון נעילה חשמלי המקובע אל רצפת הרכב ונועד לקבע את כיסא הגלגלים אליו באמצעות בורג מיוחד שנמצא מתחת לכסא הגלגלים. ישנן אפשרויות ניתוק מהירות על ידי שיחרור מכאני וחשמלי.
טרוורסה - מנעול לכסא גלגלים

הגדל
טרוורסה לכסא גלגלים
טרוורסה - מנעול לכסא גלגלים
מנגנון נעילה חשמלי
מנגנון נעילה חשמלי המקובע אל רצפת הרכב ונועד לקבע את כיסא הגלגלים אליו ע"י בורג מיוחד שנמצא מתחת לכסא הגלגלים. ישנן אפשרויות ניתוק מהירות ע"י שיחרור מכאני וחשמלי.

הגדל
QLK-200
מנגנון נעילה חשמלי המקובע אל רצפת הרכב ונועד לקבע את כיסא הגלגלים אליו ע"י בורג מיוחד שנמצא מתחת לכסא הגלגלים. ישנן אפשרויות ניתוק מהירות ע"י שיחרור מכאני וחשמלי.