הנמכת רצפה
הנמכת רצפת הרכב ב- 6 עד 12 סמ' לשם קבלת גובה נוסף בפנים הרכב. רכב שעבר חיתוך רצפה לא זקוק להגבהת גג או משקוף.
הנמכת רצפה

הגדל
הנמכת רצפה
הנמכת רצפה מקסימלית, נעשית בחלק מהרכבים בארץ וחלקם בחו"ל.