הגבהת משקוף הרכב
חיתוך והגבהת משקוף הרכב ניתנים לביצוע ברכב בעל הגבהת גג בכדי לאפשר כניסה נוחה ללא צורך בהתכופפות לאנשים עם מגבלה היושבים על כסא גלגלים ואינם מסוגלים להתכופף או יושבים גבוה במיוחד בכסא הגלגלים.