מנגנון יד מבית אריה מנגנונים

הגדל
מנגנון יד מבית אריה מנגנונים
מנגנון היד מבית "אריה מנגנונים" תוכנן על מנת לתת מענה לנהגים בעלי מוגבלות בתפקוד הגפיים התחתונות. משיכה בידית המנגנון כלפי הגוף מפעילה את דוושת התאוצה של הרכב ואילו דחיקת הידית מפעילה את דוושת הבלם.מנגנון היד - - מתחבר אל הברגים הקיימים ברכב ובכך אינו פוגע במכלולים הקיימית ברכב ואינו מגביל את כוונון ההגה.

הגדל
מערכת מאיץ בלם חשמלית/מכנית
מערכת מאיץ בלם חשמלית/מכנית. ניתנת להרכבה במיקומים שונים.