שינוי גובה הרכב

הגדל
שינוי גובה הרכב
מערכת המורידה את גובה הרכב לשפת המדרכה על ידי מנגנון לחץ אוויר.