הגדל
ג'ויסטיק
מנגנון נהיגה אלקטרוני המאפשר נהיגה ע"י יד אחת הכולל בלם והגה.