הגדל
פיקוד קולי
מערכת קולית המפעילה פונקציות במערכת פיקוד אלקטרוני .

הגדל
פיקוד קולי אלחוטי
מערכת קולית אלחוטית -בלוטוס מאפשרת שליטה בפונקציות הרכב עד מרחק של כ- 4 מטר ע"י אוזניה ומיועדת עבור מערכת פיקוד אלקטרוני מסוג Gold.