ריכוך במנגנון בלם
שינוי הנעשה בבוסטר המקורי של הרכב הגדלת נפח הבוסטר מאפשר לחיצה במשקל מופחת על הבלם.