מנגנון יד שמאל

הגדל
מנגנון יד שמאל
מנגנון יד שמאל מתאים לנהגים אשר פגועים בגפיהם התחתונות. המנגנון מותקן מתחת להגה והשליטה במנגנון על הגז והבלם היא ביד שמאל. כמו כן על המנגנון מותקנת מערכת שליטה על האיתות, צופר, עמעם, אורות ומגבים.
מנגנון יד ימין

הגדל
מנגנון יד ימין
מנגנון יד ימין מתאים לנהגים אשר פגועים בגפיהם התחתונות. המנגנון מותקן מצד ימין במקביל לידית ההילוכים כך שהשליטה במנגנון על הגז והבלם היא ביד ימין. כמו כן על המנגנון מותקנת מערכת שליטה על האיתות, צופר, עמעם אורות ומגבים.
מנגנון יד מלא בצד ימין

הגדל
מנגנון יד מלא בצד ימין
מנגנון יד מלא בצד ימין אשר תוכנן על מנת לתת מענה לנהגים בעלי מוגבלות בתפקוד הגפיים התחתונות. משיכה בידית המנגנון כלפי הגוף מפעילה את דוושת התאוצה ואילו דחיקת הידית מפעילה את דוושת הבלם. ידית המנגנון ניתנת להתאמה (ידית PVC, עור ועוד).
מנגנון יד מלא בצד שמאל

הגדל
מנגנון יד מלא בצד שמאל
מנגנון יד מלא בצד שמאל שתוכנן על מנת לתת מענה לנהגים בעלי מוגבלות בתפקוד הגפיים התחתונות. משיכה בידית המנגנון כלפי הגוף מפעילה את דוושת התאוצה ואילו דחיקת הידית מפעילה את דוושת הבלם. ידית המנגנון ניתנת להתאמה (ידיתPVC , עור ועוד.)
מנגנון יד ימני

הגדל
מנגנון יד ימני
מנגנון יד לשליטה בבלם ומאיץ המורכב לנהיגה ביד ימין.
מנגנון יד שמאלי

הגדל
מנגנון יד שמאלי
מנגנון יד לשליטה בבלם ומאיץ המורכב לנהיגה ביד שמאל.