ריכוך הגה
שינוי הנעשה בהגה המקורי של הרכב המוריד את התנגדות ההגה בסיבוב למשקל מינימלי.