גלגל הגה קטן

הגדל
גלגל הגה קטן
גלגל הגה בקוטר קטן
הגה אופקי

הגדל
הגה אופקי
הגה המותקן במקום ההגה המקורי ומיועד לנוהג שאינו יכול להרים את ידיו ולהקיף בתנועה סיבובית את ההגה הרגיל. גובה ההגה האופקי ,קוטרו וזווית הנטייה שלו מותאמים לפי יכולותיו של הנהג. הגה אופקי מחייב ביצוע ריכוך בתיבת ההגה המקורית והתקנת מערכת גיבוי להגה.
הגה פריק קטן

הגדל
הגה פריק קטן
הגה פריק קטן המותקן במקום ההגה המקורי ברכב