VIB Timer - טיימר רוטט

164915
הגדל
VIB Timer - טיימר רוטט
טיימר רוטט, כולל צלצול ואור מהבהב, ניתן לנשיאה בכיס או על החגורה.
ביפר נייד הכוללת יחידה רוטטת  עם נוריות.

הגדל
ביפר נייד Ameriphone AM-PX
יחידה רוטטת הפועלת כמערכת נפרדת ובתיאום עם מערכת ההתראה AM6000. בביפר מערכת נוריות מסומנות (בדומה לנוריות הקיימות במערכת ההתראה).האדם לקוי השמיעה יכול לשאת עליו את הביפר, ולחוש ברטט שיופעל כתגובה להפעלת אחד הגלאים.מידע לגבי סוג הגלאי שהופעל ניתן לקבל על סמך הנורית המסוימת שתדלק.ניתן להשתמש בביפר ובגלאי אלחוטי גם מחוץ לבית, לדוגמא אם לקוית שמיעה יכולה להניח גלאי בכי בעגלת התינוק ולשאת עליה את הביפר.
ביפר נייד להתראה ללא שעון.

הגדל
ביפר נייד Ameriphone AM-RX2
מערכת התראה דומה למערכת AM6000 ,ללא שעון מעורר.מערכת זו יכולה לפעול באופן עצמאי או בתיאום עם המערכת AM6000.
ביפר רוטט

הגדל
ביפר רוטט
יחידת התראה ניידת להתראה באמצעות ויברציה על התרחשויות בבית: בכי תינוק, צלצול דלת, אזעקה ועוד. לביפר נורות שונות להבחנה בין סוגי ההתראות. לביפר מצורף מטען להטענת המכשיר והתראה בשעות הלילה על המתרחש באמצעות כריות רוטטות המחוברות למטען.
מערכת אינטרקום בצבע לבן עם כפתורים בולטים המתריאה באמצעות רטט.

הגדל
גלאי בכי לתינוק
מערכת אינטרקום רגילה (המאפשרת להורים להקשיב למתרחש בחדר התינוק), אשר מותאמת ללקויי שמיעה באמצעות הוספת נורה הנדלקת כתגובה לצליל הנקלט במערכת וחיבור לכרית רוטטת.
גלאי הרגיש לנקישות בדלת.

הגדל
גלאי להקשה בדלת
גלאי הרגיש לנקישות בדלת.ישנן שתי דרגות רגישות:- מצב של רגישות גבוהה -H במצב זה הגלאי יגיב לכל מגע קל בדלת.- מצב של רגישות נמוכה - L בו הגלאי יגיב למגע חזק יותר.הפעלת הגלאי גורמת להבהוב מהיר שנמשך 5 שניות.הגלאי מוצמד לדלת בקלות וניתן להעברה מדלת לדלת.הגלאי פועל באמצעות סוללה.
מגבר לפעמון הדלת וצלצול הטלפון.

הגדל
מגבר לפעמון הדלת וצלצול הטלפון
פעמון לדלת משולב עם מגבר לצלצול הטלפון.עוצמת הצלצול מגיעה עד ל- 95 dB SPL.קיימת אפשרות לכיוון העוצמה ותדרי הצלצול.ניתן לבחור צלילים שונים לצלצול הדלת והטלפון.ניתן לחבר כרית רוטטת.הצלצול מלווה בהבזק אור.
מגבר פעמון דלתי אלחוטי AMPLICALL20

הגדל
מגבר פעמון דלתי אלחוטי AMPLICALL20
מגבר פעמון דלת אלחוטי עד 95 דציבל, בעל לחצן דלת אלחוטי עד 30 מטר לחיבור לקיר, אפשרות לוויסות עוצמת הצלצול סוגו ותדירותו, הבזק ומחוון פלאש-הבזק.
מכשיר התראה על קבלת מסרון/ שיחה נכנסת בטלפון נייד LightOn

164914
הגדל
מכשיר התראה על קבלת מסרון/ שיחה נכנסת בטלפון נייד LightOn
מכשיר המתריע על קבלת מסרון בטלפון הנייד כאשר זה אינו צמוד לגוף המשתמש. עם קבלת הודעה או שיחה בטלפון הנייד, יהבהב המכשיר באור כחול בוהק הנראה למרחוק, עד אשר המשתמש יבחין בשיחה או בהודעה שלא נענו ויאפס את היחידה. פועל כמכשיר עצמאי אך גם תומך בקישוריות למערכות איתות אלחוטיות אחרות כגון: פלאש, כרית רטט, או משדר. קל משקל, ניתן לניוד ואינו דורש התקנה או חיווט.

הגדל
מערכת התראה לתינוק ולבית Bellman
מערכת התראה על בסיס שעון מעורר. המערכת מתריעה על בכי תינוק, צלצול דלת, פקס או טלפון. התראה באמצעות צלצול, ויברציה ותאורה שונה לכל מטרה.
מערכת התראה לתינוק מבית AMPLICOMMS

הגדל
מערכת התראה לתינוק מבית AMPLICOMMS
מערכת התראה לתינוק המופעלת כשהתינוק בוכה, כשיש שינוי בתאורה ו/או כשיש שינוי בטמפרטורת החדר. המערכת ניידת ומאפשרת למקם את המצלמה בקלות ובנוחות.ניתן לסנכרן עד ארבעה מצלמות למסך אחד וכך המערכת נותנת מענה גם כשיש מספר ילדים בבית.
 מבזק

הגדל
מערכת התראה מודולרית – מבזק
מערכת התראה שבסיסה נורת הבזק. מתריעה על בכי תינוק, שיחת טלפון או פקס, צלצול בדלת, פתיחת הדלת או אזעקה, בהתאם לחיישנים הנדרשים (אין צורך לרכוש את כל חלקי המערכת). בכל התראה נדלקת נורה אחרת על גבי המבזק.·ניתן לחבר גם כרית רטט לשם קבלת התראה באמצעות רטט.
פעמון נייד

הגדל
מערכת התראה מודולרית - פעמון נייד
מערכת התראה שבסיסה פעמון נייד. מתריעה על בכי תינוק, שיחת טלפון או פקס, צלצול בדלת, פתיחת הדלת או אזעקה, בהתאם לחיישנים הנדרשים (אין צורך לרכוש את כל חלקי המערכת). בכל התראה נדלקת נורה אחרת על גבי הפעמון.·ניתן לחבר גם כרית רטט לשם קבלת התראה באמצעות רטט.

הגדל
פעמון דלת עם אור מהבהב
פעמון דלת אלחוטי בעל צלצול חזק בעל שמונה מנגינות לבחירה ופלאש הבזק.טווח קליטה של 100מטר.נייד בכל הבית ולא מצריך הרכבה.
פעמון לדלת קטן הכולל נורה הנדלקת בעת הצלצול.

הגדל
פעמון עם אור מהבהב לדלת
פעמון לדלת עם עוצמת צלצול חזקה במיוחד.הפעלת הפעמון גורמת להפעלת נורה (הדלקת אור) בנוסף לצלצול.