מחשבון עם מדפסת סרט

הגדל
12- Digit Printing Calculator AC-DC
מחשבון עם מדפסת סרט , צג LCD גדול ומקשים גדולים. כולל פונקציות לחישובי מס.
מכונת חישוב עם מדפסת סרט

הגדל
Aurora 12-Digit Calculator
מכונת חישוב עם מדפסת סרט בעל דיו דו צבעי. צג עם ספרות ירוקות זוהרות בגודל 9.5 מ"מ. בעל מקש לתיקון ההקשה האחרונה.
מכונת חישוב דוברת בקול גברי

הגדל
Canon Talking Calculator
מכונת חישוב דוברת בקול גברי. בעל מדפסת סרט עם דיו דו צבעי. צג המראה עד 12 ספרות בגובה 9.5 מ"מ בצבע כחול.