מחשבון מדעי דובר בעל אופציה לימודית

הגדל
Audiocalc - Talking Scientific Calculator
מחשבון מדעי דובר בעל אופציה לימודית, המאפשרת מציאת מקש הפונקציה מבלי להפריע לפעולת החישוב. נכבה אוטומטית.
מחשבון מדעי וסטטיסטי דובר

הגדל
Low Vision -Talking Scientific Calculator with Speech Output
מחשבון מדעי וסטטיסטי דובר עם מקשים גדולים המקוטלגים לצבעים בהתאם לפעולות המתמטיות.
מחשב כף יד המותאם לכבדי ראיה

הגדל
Nana PDA-Lite for the Blind and Visually Impaired
מחשב כף יד המותאם לכבדי ראיה ומאפשר הזנת מידע על יד מקשי ברייל, סמנים או בהקלטה קולית. מכיל מחברת, יומן כתובות, יומן פגישות, מחשבון מדעי, שעון, שעון עצר, משחקים. ניתן להעביר את המידע למחשב באמצעות כבל USB.
מחשבון מדעי עם צג גדול

הגדל
Sci-Pod Low Vision Scientific Calculator
מחשבון מדעי עם צג גדול ומקשים גדולים המקוטלגים לצבעים בהתאם לפעולות המתמטיות.
מחשבון מדעי, כלכלי וסטטיסטי דובר

הגדל
Talking Multifunction Calculator -מחשבון מדעי מדבר
מחשבון מדעי, כלכלי וסטטיסטי דובר.
מחשבון מדעי דובר, שולחני ומשופע

הגדל
Talking Scientific Calculator By RNIB
מחשבון מדעי דובר, שולחני ומשופע, עם אפשרות הדפסה (דרך מחשב או ישירות למדפסת).לוח מקשים ממברנה עם 40 מקשים.