כיסוי למד לחץ "מדבר"

הגדל
אמצעי עזר למדידה ומילוי מזרק עם אינסולין

הגדל
LO-DOSE Count-A-Dose 1/2 cc
אמצעי עזר למדידה ומילוי מזרק עם אינסולין המאפשר לזהות את הכמות הנמדדת בשמיעה (השמעת קליק מובהק). גודל העזר כגודל כף יד.
מסגרת מתכת המכוונת את טיפת הדם המשוחררת לסרט המדידה של מד הסוכר

הגדל
Sure Drop Blood Guide
מסגרת מתכת המכוונת את טיפת הדם המשוחררת לסרט המדידה של מד הסוכר Profile . ניתנת לשטיפה.
מודול מדבר עבור מכשיר מדידת הסוכר

הגדל
Talking Module for Basic
מודול מדבר עבור מכשיר מדידת הסוכר Lifescan Profile Talking Glucose Monitor