הגדל
Digital talking compass-english/french speaking
מצפן דובר עם תצוגה בצבע. מופעל ע" סוללות.
מצפן ברייל

הגדל
מצפן ברייל
מצפן בקופסה נפתחת עם סימוני ברייל על איזור המכוון.