קוצץ ציפורניים בעל מנוף רחב, עם זכוכית מגדלת ותאורה בקצה שמעל הקוצץ.

הגדל
Nail Clippers With Magnifier
קוצץ ציפורניים משולב עם זכוכית מגדלת ותאורה (דורש שתי בטריות AA).