סמן שורות חצי שקוף מפלסטיק לסימון שורות.

הגדל
Linetracker
סמן שורות חצי שקוף מפלסטיק, המונח על הדף על מנת להדגיש שורה יחידה של הטקסט. חץ מובנה בצד השמאלי המשמש סמן לכיוון הקריאה משמאל לימין.
סמן שורות מפלסטיק בעל שקע בשורת הקריאה.

הגדל
Reading Window
סמן שורות מפלסטיק, בעל שקע בשורת הקריאה להבלטת הטקסט.