תבנית לחתימה

הגדל
תבנית לחתימה
נייר PVC עם מלבן פתוח לצורך זיהוי מקום החתימה