וובינר ניוד המטופל במאמץ מינימלי – חלק א

אביזרים וטכניקות לשינוי מנח במיטה . מיועד לאנשי מקצוע ומטפלים הנדרשים להעביר מטופלים על בסיס יומי