זכויות רפואיות לחולים ולנכים

זכויות רפואיות לחולים ולנכים

זכויות רפואיות לחולים ולנכים

כידוע, אנשים שחלו במחלות שונות או שנפגעו בתאונות שונות, עשויים להיות זכאים לזכויות שונות מול המוסד לביטוח לאומי וגורמים נוספים במדינת ישראל.
הזכויות נקבעות בכל מקרה לגופו בהתאם לפרמטרים שונים ועשויים להיות שונים לחלוטין ממקרה למקרה, בהתאם לנסיבות ולנתונים האישיים.
במאמר זה, אפרט להלן, על קצה המזלג, את הזכויות העיקריות שיכולות להיות רלוונטיות במקרה של אדם שחלה או נפצע ונותר עם מוגבלויות שונות.

תביעה לנכות כללית מול המוסד לביטוח לאומי

מיועדת לאנשים נפגעים וחולים אשר לאור הפגיעה אינם עובדים או אינם משתכרים מעל 45% מהשכר הממוצע במשק. חשוב לציין שמי שמוכר בנכות כללית, יכול לעבוד ובמידת הצורך מעל שכר מסוים יתבצע קיזוז מהקצבה אל מול השכר שהוא מרוויח.

על מנת להיות מוכר בנכות כללית, על החולה להיות מוכר ראשית בנכות רפואית משוקללת בשיעור 60% לפחות על מספר ליקויים או בשיעור 40% לפחות כאשר אחד הליקויים הנבדקים הינו בשיעור 25% ומעלה, ולאחר מכן להיות מוכר גם כמי שיכולתו לעבוד נפגעה בלפחות 50%

שיעור הקצבה בתביעה לנכות כללית הינו בהתאם לדרגת אי כושר שנקבעה לחולה. הקצבה המקסימאלית כיום היא בשיעור של כ– 3,700 ₪ (לא כולל תוספות עבור ילדים מתחת לגיל 18, תוספת בן זוג ותוספות אחרות).

קיימות הטבות נוספות למי שמוכר במסגרת של נכות כללית, כמו הנחות בארנונה ובבזק, כאשר גם הטבות אלו משתנות בהתאם לקביעת דרגת אי הכושר שנקבעה.

תביעה לנפגעי עבודה מול המוסד לביטוח לאומי

מיועד לאותם מקרים שבהם הפגיעה או המחלה קשורים לעבודה ואירעו תוך כדי ובגלל העבודה.
ישנם מקרים גם של פגיעות מצטברות ומחלות מקצוע המוכרות במסגרת של פגיעה בעבודה, בהתאם לנסיבות.

הזכויות לאדם שהוכר כנפגע עבודה שונות מנכות כללית. הנפגע זכאי לדמי פגיעה עבור תקופת היעדרות מהעבודה של 91 ימים ולאחר מכן יכול להיות זכאי לנכות זמנית או קבועה, כאשר הגמלה המשולמת היא לא קבועה ונקבעת בהתאם לשכרו של האדם טרם התאונה.

מנכות של 9% ועד 19% מקבלים מענק חד פעמי ומ – 20% נכות ומעלה מקבלים גמלה חודשית.

תביעה לשירותים מיוחדים

מיועד למי שזקוק לעזרת הזולת במידה רבה בביצוע הפעולות היומיומיות כמו למשל סיוע ברחצה, לבוש, ניידות, סיוע בהיגיינה אישית וכיו"ב וכן בפעולות הקשורות לאחזקת הבית.

מעבר להזדקקות לעזרה, יש לעמוד בתנאי של 60% נכות רפואית לפחות למי שמקבל קצבה ו – 75% לפחות למי שאינו מקבל קצבה.

החולה יהיה זכאי לקצבת שירותים מיוחדים בנוסף לקצבת נכות כללית, כאשר גובה הקצבה תלוי בהתאם לגובה דרגת השירותים המיוחדים שנקבעה לחולה.

תביעה לניידות

אנשים אשר קיימת פגיעה משמעותית ביכולת הניידות שלהם יכולים להגיש תביעה להכרה במוגבל בניידות. התביעה מוגשת למשרד הבריאות במקום מגורי החולה, כאשר הבדיקה היא לפי סעיפים מיוחדים לניידות השונים מסעיפי הנכות הרגילים והמתייחסים אך ורק לפגיעה בניידותו של החולה ולא לבעיות אחרות.

הזכאות לגמלת ניידות מתחילה מ– 40% נכות בניידות ומעלה.

לאחר שנקבעו לחולה אחוזי הנכות בניידות ובהנחה שקיבל כאמור למעלה מ– 40% בניידות, יגיש החולה תביעה להטבות בניידות למוסד לביטוח לאומי ובמסגרת תביעה זו יהיה זכאי החולה לגמלת ניידות, הלוואה עומדת לרכב (מה שנקרא פטור חלקי ממיסים בעת רכישת רכב חדש) ותג נכה לרכב.

תביעה לפטור ממס הכנסה

תביעה זו מוגשת תחילה לפקיד השומה במקום מגוריו של התובע ולאחר מכן מועברת למוסד לביטוח לאומי.
בתביעה זו אין הסתכלות אם החולה עובד או לא ומהי ההכנסה שלו, אלא רק בדיקה לגבי גובה הנכות הרפואית של החולה.

במידה והוועדות הרפואיות קבעו כי לחולה נכות רפואית משוקללת של 90% ומעלה, יהיה זכאי החולה לפטור מתשלום מס הכנסה עד לגובה של הכנסה מסוימת (נכון להיום עד להכנסה שנתית מעבודה של כ– 400,000 ₪), כאשר ניתן אף לתבוע פטור רטרואקטיבי לתקופה של 6 שנים אחורה לכל היותר, זאת בהתאם למועד קביעת הנכויות.

כמפורט לעיל על קצה המזלג, אדם שחלה או נפצע עשוי להיות זכאי לקבל זכויות שונות שעשויות להיות מאוד משמעותיות. הזכויות שונות בכל מקרה ומקרה לגופו. לכן כדאי בכל מקרה של מחלה או פציעה, לבדוק מהן הזכויות האפשריות וכיצד ניתן לממש אותן בצורה הטובה ביותר.
רק בריאות לכולם.


נכתב על ידי עו"ד גיל קראוס למעבר לפרופיל חברה      למעבר לאתר אגרט-קראוס משרד עורכי דין 

נערך על ידי צוות עזרים.

שתף את הפוסט