מימון לעזרים ומכשירי טכנולוגיה מסייעת.

מימון לעזרים ומכשירי טכנולוגיה מסייעת.

המושג "טכנולוגיה מסייעת" מתייחס בדרך כלל למוצרים, מכשירים וציוד שנרכשו, הותאמו או נבנו בהזמנה ומטרתם לשמר, לשפר או להגביר את יכולות התפקוד של אנשים בעלי מוגבלויות. 

בזכות הטכנולוגיה איכות חייהם של בעלי מוגבלויות משתפרת ללא הכר בזכות מידה גדולה יותר של עצמאות בתפקוד, ביצוע משימות יומיומיות, תקשורת, עבודה, לימודים ויצירתיות.    

במאגר עזרים מוצרים רבים שניתן לקבל בעבורם מימוןגורם מממן או מסייע ולחלק  אין גורם מממן. המדיניות בתחום זה אינה אחידה – כל גורם פועל ע"פ נהלים משלו, על כן מומלץ לכל דורש לבדוק זכאותו לסיוע במימון מול הגורם הרלוונטי.

הגורמים המממנים:

משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי ניידות בשיעור 90% מהמחיר שנקבע, או 90% מתקרת ההשתתפות שנקבעה. להלן אוגדן זכויות מלא להורדה, המפרט את זכויות בעלי לקות גופנית בישראל.

משרד הבריאות: כאמור מסייע במימון מכשירי שיקום, ניידות והליכה, לאנשים הסובלים מנכות קבועה וגרים בקהילה (לא מאושפזים). הזכאות היא על פי התוספת ה – 3 לחוק הבריאות הממלכתי ובהתאם לנוהלי משרד הבריאות.

למידע אודות זכאות למכשירי ניידות    לחץ כאן

משרד הבטחון: אגף שיקום נכים  לנכי צה"ל וכוחות הבטחון, הזכאים ע"פ חוק הנכים (תגמולים ושיקום) או חוק המשטרה (נכים ונספים).

למידע אודות זכויות של נכי צהל   לחץ כאן   

ביטוח לאומי:  מסייע לנפגעי תאונות עבודה הזכאים ע"פ חוק הביטוח הלאומי ולנפגעי פעולות איבה הזכאים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

משרד השיכון    – מסייע  במענקים ובהלוואות לשיפוץ פנימי וחיצוני על מנת לאפשר גישה לבית .

שירותי בריאות: הזכאות בסיוע לחלק מהמכשור הנה ע"פ חוק הבריאות הממלכתי ולחלקו, במסגרת הביטוחים המשלימים.    

חברות ביטוח: זכאי לסיוע כל מי שהוכר ע"י חברת הביטוח לעניין זה.

Share
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב email
Email