מימון לעזרים ומכשירי טכנולוגיה מסייעת.

מימון לעזרים ומכשירי טכנולוגיה מסייעת.

המושג "טכנולוגיה מסייעת" מתייחס בדרך כלל למוצרים, מכשירים וציוד שנרכשו, הותאמו או נבנו בהזמנה ומטרתם לשמר, לשפר או להגביר את יכולות התפקוד של אנשים בעלי מוגבלויות.

טכנולוגיה מסייעת משפרת ללא הכר איכות חייהם של בעלי מוגבלויות וזאת בזכות מידה גדולה יותר של עצמאות בתפקוד, ביצוע משימות יומיומיות, תקשורת, עבודה, לימודים ויצירה.

במאגר עזרים מוצרים רבים שניתן לקבל בעבורם מימון  מלא או חלקי. המדיניות בתחום זה אינה אחידה ו כל גורם פועל ע"פ נהלים משלו, על כן מומלץ לכל דורש לבדוק זכאותו לסיוע במימון מול הגורם הרלוונטי.

הגורמים המממנים

קופות החולים

ב'יחידה להמשך טיפול בית' בקופות החולים השונות, ניתן לבדוק את כל הזכאויות לסיוע ואנו ממליצים בחום לוודא מהו מכלול הזכאויות שלכם. 

קופ"ח מכבי

קופ"ח כללית

קופ"ח מאוחדת

קופ"ח לאומית

משרד הבריאות

מסייע במימון מכשירי שיקום וניידות , לאנשים הסובלים מנכות קבועה וגרים בקהילה (לא מאושפזים). הזכאות היא על פי התוספת ה– 3 לחוק הבריאות הממלכתי ובהתאם לנוהלי משרד הבריאות. מימון  בשיעור 90% מהמחיר שנקבע, או 90% מתקרת ההשתתפות שנקבעה.

אוגדן זכויות , המפרט את תהליך מימוש הזכויות.

רשימת  מכשירי ניידות 

רשימת מכשירי שיקום 

מכשירי שמיעה

מכשירי תקשורת תומכת וחליפית 

הזכאות בסיוע לחלק מהמכשור הנה ע"פ חוק הבריאות הממלכתי ולחלקו, במסגרת הביטוחים המשלימים.  והוא כולל מכשירי  ואביזרי שמיעה , מכשירי תקשורת תומכת וחליפית , מדרסים , נעליים מותאמות ועוד

משרד הביטחון

אגף שיקום נכים  לנכי צה"ל וכוחות הביטחון, הזכאים ע"פ חוק הנכים (תגמולים ושיקום) או חוק המשטרה (נכים ונספים).

ביטוח לאומי

מסייע לנפגעי תאונות עבודה הזכאים ע"פ חוק הביטוח הלאומי ולנפגעי פעולות איבה הזכאים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. כמו כן נכי רגליים עשויים להיות זכאים להלוואה לרכישת רכב  ולהתקנה של אבזרים ברכב אשר הופכת למענק בתום 3.5 שנים ובחלק מהמקרים לאחר 5 שנים.

כמו כן ניתן לקבל מימון למוצרי ספיגה דרך סל הסיעוד של ביטוח לאומי. ע"פ רוב המימון למוצרי ספיגה מתבצע ע"י המרה של שעות טיפול בית למוצרי ספיגה.

התאמת דיור בסיוע משרד הבינוי והשיכון ומשרד הבריאות 

ניתן לקבל  מענקים והלוואות לשיפוץ פנימי וחיצוני על מנת לאפשר גישה לבית .

משרד הרווחה באמצעות השירות לעיוור

מסבסד מוצרים וטכנולוגיות המיועדים לכבדי  ראיה

שתף את הפוסט