סיוע בהתאמת סביבת המגורים

סיוע בהתאמת סביבת המגורים

מדינת ישראל באמצעות משרדי הבריאות והשיכון מסייעת בהנגשת סביבת המגורים למוגבלים בניידות הזקוקים לשינוים והתאמות בהתאם למצבם ובהתאם לתנאי הזכאות שנקבעו בתקנות.

הרחבת פתחים, התאמת מטבח, סלילת שביל גישה והנגשת מדרגות התאמת חדר הרחצה.הכל בהתאם לחוות הדעת של הגורמים המקצועיים. הסיוע ניתן כהלוואה ממשרד השיכון כשבתנאים מסויימים בהתאם למבחן הכנסות ולמצב הרפואי, ההלוואה כולה או חלקה יכולה להינתן כמענק.

מי זכאי לקבל את הסיוע?

תנאי בסיסי לקבלת הסיוע הוא מי שהוכר על ידי מוסד רפואי מוכר (בתי חולים, קופות חולים ומסגרות

שיקומיות ממשלתיות) וקיים לגביו אחד מן התנאים האלה לפחות:

תנועתו או תפקודו מוגבלים לצמיתות, רתוק לכיסא גלגלים או נעזר באביזרי עזר להליכה,

או נפגע תאונת עבודה \ פעולת איבה שהוכר על ידי המוסד לביטוח הלאומי או נפגע תאונת דרכים שהוכר

על ידי חברת ביטוח או גורם אחר, אך לא קיבל עדיין פיצוי על כך.

האם הזכאות לסיוע היא חד פעמית?

לעתים גם מי שקיבל כבר סיוע התאמת סביבת המגורים, יהיה זכאי לסיוע נוסף להתאמות חוזרות בהינתן אחד מהתנאים הבאים:

  • מגיש הבקשה או בני משפחתו המטפלת בו החליפו את עבודתם לעבודה

בעיר אחרת, ולדעת הוועדה הבין-משרדית, שינוי מקום המגורים הוא הכרחי,

  • מי שקיבל בעבר סיוע, וחלה הרעה במצב בריאותו וניידותו.

מי לא זכאי לסיוע?

מי שבבעלותו יותר מדירה אחת, מי שדירתו הותאמה לפני הגשת הבקשה (אלא אם כן החמיר מצבו), מי שמתגורר בשכירות חודשית פרטית, נכה צה"ל שקיבל או מקבל ממשרד הביטחון סיוע לשיפור תנאי הדיור, נפגע פעולות איבה שקיבל או מקבל מן המוסד לביטוח לאומי סיוע בשיפור תנאי הדיור, נפגע תאונת עבודה שקיבל או מקבל מן המוסד לביטוח לאומי סיוע לשיפור תנאי הדיור.

מה צריך לעשות כדי להתאים את הדירה?

שלב ראשון: ביקור בית וקבלת המלצה של המרפאה בעיסוק

תחילה יש לפנות לרופא המשפחה או לאחות במרפאה, ולבקש ה פ נ י ה לריפוי

בעיסוק להתאמת דיור. המרפאה בעיסוק תכין

עבורך תוכנית אישית בהתאם למצב תפקודך וניידותך.

שלב שני: פנייה לקבלן לקבלת הצעת מחיר

כעת יש לפנות לקבלן ולבקש ממנו הצעת מחיר מפורטת לשינויים הנדרשים

בהתאם לדוח שהתקבל מהמרפאה בעיסוק.

שלב שלישי: מילוי טופס מקוון

מומלץ להגיש את הבקשה לסיוע בהתאמת דיור באמצעות טופס מקוון

שם תידרש לצרף את המסמכים המפורטים בסוף עלון

המידע. אם אין ביכולתך למלא טופס מקוון, באפשרותך לפנות בדואר האלקטרוני אל

עובדת סוציאלית בלשכות הבריאות, כשבגוף ההודעה עליך לציין את הפרטים

ליצירת קשר עימך, ולצרף את ההמלצה והתוכנית של המרפאה בעיסוק.

אם אתה לא נגיש לשירותי האינטרנט, באפשרותך להשאיר פנייה לעובדת הסוציאלית באמצעות מוקד *5400

שלב רביעי: המתנה להחלטת הוועדה

הוועדה להתאמת דיור היא ועדה משותפת למשרד הבינוי והשיכון ולמשרד

הבריאות. הוועדה דנה בבקשתך ותקבע אם לאשר לך הלוואה, ו/או הלוואה

משולבת במענק או לדחות את הבקשה. לתשומת ליבך, לא בהכרח יאושר מלוא הסכום שבהצעת המחיר.

פנייה לוועדת ערר:

באפשרותך לערער על החלטת הוועדה באמצעות פנייה לוועדת ערר. את הערעור ניתן להגיש באמצעות העובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות הקרובה לאזור מגוריך.

שלב חמישי: קבלת הסיוע

אם נמצאת זכאי גם למענק, תקבל מחצית מהסכום שיאושר לך לחשבון הבנק

שלך בתוך 15 ימי עבודה, את היתרה תקבל לאחר הצגת

אישור של המרפאה בעיסוק שהשיפוץ בוצע לפי המפרט שהוגדר.

אם תידרש גם להלוואה, יהיה עליך לפנות לבנק למשכנתאות ולפתוח תיק

הלוואה.

שלב שישי:  ביקור בית חוזר לאישור ביצוע התאמת הדירה

לאחר השלמת העבודות להתאמת דירה, יש לתאם ביקור בית חוזר עם המרפאה

בעיסוק לאישור ביצוע העבודות. יש להשלים את התאמת הדירה בהתאם לדוח המרפאה בעיסוק בתוך שישה

חודשים, מרגע קבלת האישור.

אנחנו כאן כדי לעזור!

במקרה של תקלה או שאלה טכנית במילוי הטופס המקוון או בכניסה

למערכת ההזדהות הממשלתית, יש לפנות למענה הממשלתי 1299.

בשאלות לגבי התהליך עצמו יש לפנות למוקד משרד הבינוי והשיכון במספר 5442*

אם דרושה התאמה מיידית של הדירה בעת אשפוז בבית חולים, יש לפנות

לשירות הריפוי בעיסוק בבית החולים, והוא יפנה את בקשתך לקופת החולים.

המידע המלא מובא באתר משרד הבינוי והשיכון, באתר אפשר לקרוא מי זכאי להתאמת דירה וכן להגיש בקשה מקוונת לשירות הריפוי בעיסוק בבית החולים והוא יפנה את בקשתך לקופת החולים. באתר אפשר לקרוא מי זכאי להתאמת דירה וכן להגיש בקשה מקוונת. היכנסו לאתר www.moch.gov.il

 

שתף את הפוסט