אבוקת אור

אבוקת אור

אבוקת אור

אבוקת אור

אבוקת אור הוקמה על ידי קבוצת הורים לאנשים בוגרים (מעל גיל 21),
המתמודדים עם שילוב מוגבלויות: עיוורון, מוגבלות שכלית התפתחותית,
מוגבלות פיזית ולקויות תקשורת.
העמותה נוסדה בשנת 2004 במטרה להקים שירות יחיד מסוגו בארץ:
מרכז יום שיקומי-טיפולי אשר ייתן מענה המותאם לנכות ייחודית זו.
לאחר 12 שנות פעילות במרכז היום, במהלכן גדל משמעותית מספר החניכים בו,
אבוקת אור החלה להפעיל גם מערך דיור קהילתי.

מרכז היום מעניק תוכן ומשמעות ליומם של החניכים,
במתן תעסוקה מותאמת ליכולות של כל חניך,
בפעילות טיפולית וחווייתית על ידי חוגים שיקומיים: דרמה, אומנות, מוזיקה, תנועה, בישול, גינון
וכל פעילות אשר שמה דגש על שילוב של חוויות חושיות ומתן גירוי קוגניטיבי.
הפעילות במרכז היום מעניקה מסגרת חברתית משמעותית
באמצעות עבודה בקבוצות קטנות, שבהן מושקעת מחשבה רבה בהרכב האנושי
ובשילוב משמעותי של הקהילה בחיי מרכז היום.
אבוקת אור הנו מקום ייחודי בארץ לטיפול ותמיכה בלקויות מורכבות אלה.

מעבר לאתר