ביחד – האגודה לשילוב אנשים עם מוגבלות בחברה

ביחד – האגודה לשילוב אנשים עם מוגבלות בחברה

ביחד – האגודה לשילוב אנשים עם מוגבלות בחברה

ביחד – האגודה לשילוב אנשים עם מוגבלות בחברה

עמותת 'ביחד' – קידום שילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים בקהילה.
עמותת 'ביחד' פועלת מאז שנת 2008 כדי לקדם שילוב מלא ומשמעותי של אנשים עם מוגבלויות בקהילה.
אנחנו דואגים לשילוב בתעסוקה, שילוב בחינוך שילוב בתרבות ופנאי ועוד.
אנו פועלים מול הרשויות והכנסת ומבצעים עבודה מתמדת לקידום והטמעת השילוב בישראל באמצעות קידום חוקים ויצירת שיתופי פעולה.

מעבר לאתר